Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Mẫu C/O:  


STTSố hiệuMẫu C/OTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 38/2018/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ Bộ Công Thương 30/10/2018 Tải về
2 39/2018/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu Bộ Công Thương 30/10/2018 Tải về
3 26/2018/TT-BCT Form AK Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do Asean - Hàn Quốc Bộ Công Thương 14/09/2018 Tải về
4 15/2018/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư Quy định về việc phân luồng trong quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Bộ Công Thương 29/06/2018 Tải về
5 11/2018/TT-BCT Form EAV Thông tư Sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu Bộ Công Thương 29/05/2018 Tải về
6 05/2018/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư Quy định về xuất xứ hàng hóa Bộ Công Thương 03/04/2018 Tải về
7 31/2018/NĐ-CP Văn bản pháp luật chung về C/O Nghị định Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Chính phủ 08/03/2018 Tải về
8 27/2017/TT-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 06/12/2017 Tải về
9 1313/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet Bộ Công Thương 17/04/2017 Tải về
10 22/2016/TT-BCT Form D Thông tư Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 03/10/2016 Tải về
11 21/2016/TT-BCT Form EAV Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu Bộ Công Thương 20/09/2016 Tải về
12 2412/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet Bộ Công Thương 21/06/2016 Tải về
13 48/2015/TT-BCT Form VK Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Bộ Công Thương 14/12/2015 Tải về
14 40/2015/TT-BCT Form VK Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Bộ Công Thương 18/11/2015 Tải về
15 31/2015/TT-BCT Form AANZ Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân Bộ Công Thương 24/09/2015 Tải về
16 9866/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet (giai đoạn 2) Bộ Công Thương 15/09/2015 Tải về
17 28/2015/TT-BCT Tự chứng nhận xuất xứ Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 20/08/2015 Tải về
18 4099/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc ban hành Danh mục thương nhân được lựa chọn tham gia Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet Bộ Công Thương 25/04/2015 Tải về
19 4082/QĐ-BCT C/O qua Internet Quyết định về việc ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet Bộ Công Thương 24/04/2015 Tải về
20 05/2015/TT-BCT Form VC Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy CNXXHH ban hành kèo theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê Bộ Công Thương 27/03/2015 Tải về