Đăng ký tài khoản hệ thống ecosys
* Thông tin bắt buộc phải nhập
I. Thông tin doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp: *

Loại hình kinh doanh: *

Phòng ban quản lý: *

Mã số thuế: *

Tên Doanh nghiệp (tiếng Việt): *

Tên Doanh nghiệp (tiếng Anh): *

Tên viết tắt:


 
II. Thông tin tài khoản

Tài khoản: *

Mật khẩu: *

Nhập lại mật khẩu: *

Email: *

Nhập lại email: *

III. File đính kèm

Mẫu chữ ký của người được ủy quyền: *(Link tải mẫu đơn)  

Bản sao có dấu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: *  

Danh mục các cơ sở sản xuất ra hàng hóa:(Link tải mẫu đơn)